Monday, August 13, 2012

| Salam Aidilfitri 1433H Ikhlas Daripada PencintaLensa |

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Zainul Naim Bin Zamhuri
Phone : +60175539767 / +60103714393
E-mail : zainulnaim@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/PencintaLensa
Whatsapp : +60175539767 / +60103714393
LINE : +60175539767 / +60103714393
Viber : +60175539767

| Salam Aidilfitri 1433H - Syafiq, Mehrol, Wan Ismail, Shukri, Mubarak, Ekhwan, Daniel |

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Zainul Naim Bin Zamhuri
Phone : +60175539767 / +60103714393
E-mail : zainulnaim@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/PencintaLensa
Whatsapp : +60175539767 / +60103714393
LINE : +60175539767 / +60103714393
Viber : +60175539767

| Salam Aidilfitri 1433H - Munir, Daus, Faqih, Helmi, Rabbani |

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Zainul Naim Bin Zamhuri
Phone : +60175539767 / +60103714393
E-mail : zainulnaim@yahoo.com
Facebook : https://www.facebook.com/PencintaLensa
Whatsapp : +60175539767 / +60103714393
LINE : +60175539767 / +60103714393
Viber : +60175539767